Πότε εμβολιάζω σωστά το παιδί μου

Πότε εμβολιάζω σωστά το παιδί μου εικόνα μαμάς με παιδί

Ο αριθμός των δόσεων του εμβολίου, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ τους είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη επαρκούς επιπέδου ανοσίας.1,2 Μια σειρά εμβολιασμών ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα διασφαλίζει ότι τα παιδιά αναπτύσσουν το επίπεδο προστασίας που χρειάζονται και ότι η θωράκισή του οργανισμού τους διαρκεί για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.1,2

Όταν ο εμβολιασμός δεν γίνεται έγκαιρα και σωστά ο οργανισμός του παιδιού δεν αποκτά επαρκή ανοσία.1,3

Όταν τα παιδιά δεν εμβολιάζονται σύμφωνα με το συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμών, όχι μόνο αποτυγχάνουν να προστατευτούν έγκαιρα από προλαμβανόμενες ασθένειες τη στιγμή που είναι περισσότερο ευάλωτα, αλλά επίσης αυξάνεται ο κίνδυνος να μην ολοκληρώσουν ποτέ πλήρως το εμβολιαστικό πρόγραμμα.3 

Η εφαρμογή των εμβολιασμών είναι καθολικά αποδεκτή και βασική προτεραιότητα για τη διαφύλαξη της Δημόσιας  Υγείας, η οποία έχει αποδεδειγμένα υψηλή σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας. Οι εμβολιασμοί γίνονται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από την Εθνική επιτροπή Εμβολιασμών.4

Βιβλιογραφική Αναφορά:

  1. Fisher MC, Bocchini JA. Adhering to vaccine schedule is best way to protect children from disease. AAP News. 2009;30(1):4.
  2. Centers for Disease Control and Prevention. General recommendations on immunization. Morb Mortal Wkly Rep. 2011; 60(2):1-61.
  3. Guerra FA. Delays in immunization have potentially serious health consequences. Paediatr Drugs. 2007;9(3):143-8.
  4. Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων. Δελτίο τύπου. Ευρωπαϊκή εβδομάδα εμβολιασμών. 2015.