Τι είναι τα εμβόλια και ο εμβολιασμός

Εικόνα επιστήμονα που εξηγεί τι είναι τα εμβόλια και ο εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός είναι μια από τις σημαντικότερες πράξεις που πραγματοποιούνται για το συμφέρον των ανθρώπων, προκειμένου να προστατευτούν από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα.1

Σκοπός των εμβολίων είναι να ισχυροποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα εναντίον συγκεκριμένων μικροβίων έτσι ώστε να είναι ικανός ο οργανισμός να αντισταθεί στα συγκεκριμένα μικρόβια όταν ξαναέρθει σε επαφή μαζί τους.2

Ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2-3 εκ. θανάτους κάθε χρόνο και αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες και αποδοτικές από άποψη κόστους παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.3

 

Όταν υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός εμβολιασμένων ατόμων σε ένα δεδομένο πληθυσμό, η παρουσία τους μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της ασθένειας σε άτομα του ίδιου πληθυσμού, τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί.4

 

Έτσι, τα εμβόλια προστατεύουν από ασθένειες και σώζουν ζωές.4

 

Βιβλιογραφική Αναφορά:

  1. Jenifer Ehreth. The global value of vaccination. Vaccine. 2013; 21:596-600.
  2. Vaccines.gov. Prevention. http://www.vaccines.gov/basics/prevention/index.html (Τελευταία πρόσβαση Ιούλιος, 2016).
  3. Παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO). 10 facts on immunization. http://www.who.int/features/factfiles/immunization/en/index.html (Τελευταία πρόσβαση Ιούλιος 2016).
  4. Vaccines.gov. Vaccines Protect Your Community. https://www.vaccines.gov/basics/work/protection/index.html (Τελευταία πρόσβαση Ιούλιος, 2016).